středa 29. ledna 2020

Jak jsem přišla na to, že potřebujeme letniční vzdělávání

Minulý rok jsem začala studovat na katolické Teologické fakultě Jihočeské univerzity, kde si doplňuji svůj sen o vysokoškolském vzdělání. Pokud budu velmi optimistická, možnosti jsem měla dvě. Buď studovat na CTS v Bruselu, kde bych pronikla do hloubky letničního učení (a zároveň fyzicky i finančně vyčerpala veškeré rezervy své a mé rodiny) anebo zvolit univerzitu, kterou mám "za bukem" (autobusem jsem tam od našeho za 10min) a tím naplnit své kognitivní potřeby. 

Na fakultě jsem moc spokojená a zatím to vypadá, že i oni jsou spokojení se mnou. Nemáme mnoho předmětů, u kterých bych se ošívala s vědomím, že "my to učíme jinak", ale přece - letos dělám zkoušku z Eschatologie. A ačkoli letniční teologie má nauku o posledních věcech velmi pečlivě rozpracovanou (protože jako správní fundamentalisté spolu s první církvi dychtivě očekáváme Druhý příchod), v tomto předmětu o posledních věcech hovoříme jako o "věcech, na kterých v posledku nejvíce záleží", přičemž k eschatologickým  biblickým pasážím se přistupuje jako k záznamům ryze obrazným a ne směrodatným. Tento nový pohled pro mě přichází už do kontextu toho, co jsem se o eschatologii učila na VOŠMT a s Global University, ale nedovedu se ubránit pocitu, že pokud bych za sebou tuto základní letniční průpravu neměla a toto rozvolněné pojetí bylo prvním a jediným, se kterým bych se setkala, bylo by těžké udržet si v tom letničním eschatologickém učení (které samo o sobě má tisích odstínů šedi) určitou integritu a - řekněme si to narovinu - určitý respekt k Písmu. 

Takže pro lidi, kteří chtějí nebo potřebují (kvůli své profesi, duchovnímu povolání) studovat teologii, je dostupné systematické letniční vzdělávání nesmírnou výsadou, odrazovým můstkem, který mohou využít pro skok do praktického života. Za svoje studium na VOŠMT a GU bych nic neměnila! A doporučuji ho každému, kdo aspoň trochu chce nějak systematičtěji pojmout, co to ta naše církev vlastně učí. :)

Nabídka programů je zde: https://vosmt.cz/programy/

Nejbližší akce otevřená veřejnosti: https://vosmt.cz/sympozium-2020-letnicni-hnuti-a-dar-ducha/

Žádné komentáře: