úterý 9. prosince 2014

Vánoční kvíz

Vzhledem k roční době a tomu, že jsem se s tím dělala cca dvě hodiny, jsem se rozhodla se svými čtenáři sdílet vánoční kvíz, který jsem (z internetu) poskládala pro náš vánoční večírek. Večírek už proběhl a nejvíce bodů posbíraných v kvízu bylo sedm...tak můžete zkusit, jestli budete lepší :) a přitom si tak zlehka připomenout co se to vlastně stalo tak velkého, že to teď tak nadšeně slavíme.
Odpovědi najdete pod otázkami. Enjoy!

Jsou níže uvedené výroky pravdivé? Odpovídejte ANO/NE. 

1. Když se Josef zasnoubil s Marií, musel jí obdarovat darem a jejím rodičům dát „věno“.

2. Josefovi se ve snu zjevil anděl Gabriel a řekl mu, aby si Marie chvíli nevšímal.

Královna Viktorie se svou rodinou a prvním vánočním stromem.
3.  Marie do Betléma šla s Josefem pěšky.

4. Ve „scéně zrození“ se objevují pastýři, mudrci, andělé, ovce, římští vojáci, rybáři a rozsévači.

5. Ježíš se narodil 24. prosince večer.

6. Ježíš dostal od mudrců z východu tři dary (zlato, kadidlo a myrhu) a každý z nich symbolizoval něco z jeho pozemského úkolu. Zlato symbolizovalo jeho královskou moc, kadidlo jeho kněžství a myrha jeho smrt.

7. Vánoce byly kdysi na krátkou dobu v Anglii zakázány.

8. Vánoční stromeček do křesťanské tradice přenesl Martin Luther.

9. Na vánoční stromeček se dříve věšela jablka jako připomínka ovoce, které v ráji pojedli Adam s Evou.

10. Americká peprmintová lízátka („candy cane“) jsou původně symbolem berly sv. Mikuláše.ODPOVĚDI: 

1. ANO. Židovský snoubenec, který si chtěl zasnoubit nějakou ženu, musel přijít na předem domluvenou schůzku a donést dar nevěstě a jejím příbuzným (mattan). Poté musel dát věno jejím rodičům (mohar). Pokud se vdávala dcera, rodiče to nic nestálo. Mohar mohl být proveden i jako služba (viz Jákob a Ráchel; David a Míkal).

2. NE, andělovo jméno není v textu uvedeno a navíc mu řekl, aby se s Marií oženil.

3. ANO, tedy alespoň podle toho, co víme, je to nejpravděpodobnější způsob přesunu pro tehdejší ženu. V Bibli o oslici ani jiném zvířeti není zmínka, přestože Marie byla v posledním měsíci těhotenství. Tak jako tak, podle moderních Google map by do Betléma z Nazareta cestovali 163 kilometrů a to po silnici.

4. NE. V Bibli čteme pouze o pastýřích (Lukáš 2,8-20), které upozornili andělské zástupy (Lukáš 2,14).  Mudrci také, ale ti pravděpodobně přišli až později (Matouš 2). O zvířatech nemáme žádné biblické záznamy.

5. NE. Církev spojila oslavy Kristova narození s tímto datem pravděpodobně kvůli konkurenci svátku Saturnálií (svátků oslavujících boha Saturna) probíhajících v tomto čase. Zavedeny byly kolem roku 400 n. l.
Přesný rok Kristova narození datují učenci mezi 2. a 7. rok před naším letopočtem a to zhruba do období podzimu (nebo jara).

6. ANO, zlato je darem pro Krále, kadidlo se používalo při bohoslužebných praktikách a myrha při pomazání k pohřbu. 

7. ANO, v době, kdy v Anglii vládl parlament složený z Puritánů, byly Vánoce odsouzeny jako pohanský svátek. Bylo zakázáno je jakkoli veřejně slavit a místo nich byl vyhlášen den postů a rozjímání. V Canterbury a jiných městech se ovšem proti tomuto zákazu postavili, vyzdobili si ulice a vzbouřenci obhajující vánoce ovládli několik čtvrtí na několik týdnů.

8. NE, i když podle legendy se na Vánoce vracel domů a byl tak uchvácen krásou jehličnatého stromu a hvězdného nebe, že to chtěl sdílet se svou rodinou. Když ale dorazil domů, neměl slov. Proto opět vyběhl ven, strom porazil a přinesl jej s sebou. Aby rodině přiblížil krásu hvězdného nebe, ozdobil stromek zapálenými svíčkami. 

9. ANO. Ve středověkém Německu měla tato praktika tento konkrétní význam. Nazdobeným jedlovým stromkům se potom říkalo „rajské stromy“. Časem mezi ozdoby přibyly také oříšky a cukroví. Roku 1848 nechala honosně nastrojit královna Viktorie vánoční stromeček na počest svého manžela. Od té doby mají anglofonní země tradici honosné vánoční výzdoby a vánočního stromku vůbec. 

10. NE, ve skutečnosti chtěl jeden cukrář z Indiany  (koncem 19. století) skrze tato lízátka naznačit smysl Vánoc. Použil pro to jednu ze svých bílých peprmintových tyček. Bílou zvolil, aby ukázal na Ježíšovu čistotu. Tenké červené proužky na ní symbolizují bolest, kterou musel Ježíš vytrpět pro naše hříchy a tyto tenké proužky jsou tři, aby byla zahrnuta celá Boží trojice. Silný červený pruh na lízátku reprezentuje Kristovu krev prolitou za naše hříchy. Když se na lízátko díváme z jedné strany, vypadá jako pastýřská hůl. Když je otočíme, symbolizuje první písmeno Ježíšova jména.1 komentář:

D@ve řekl(a)...

7 správných! :-)