pátek 12. října 2012

Global University Library

Dobré odpoledne všem! V tomto článku nabízím ochutnávku svého projektu na téma Bible a vzdělávání do předmětu Úvod do výpočetní techniky. Je to kapitola studentovi Global University doporučující postup při zacházení s on-line Global University Library.


4.1 Global University Library


Je to prosté, ačkoli než jsem na to přišla já, uteklo hodně vody a bylo třeba napsat i knihovníkovi do USA. Začínáme na library.globaluniversity.edu. Zajímá nás kolonka Research Tools a pod ní spadající Course Research Guides. Tato nás zavede na stránku libguides.globaluniversity.edu, kde se před námi rozprostře dlouhý seznam všech GU předmětů. Klikneme na první, který nás zajímá: BIB1032/3 The Life of Christ in the Synoptic Gospels (formerly Life of Christ). Tady jsem se zmátla já, protože jsem si nevšimla nabídky nahoře a hledala jsem ji někde nalevo. To, co se vám otevře, je karta Home, na níž jsou informace o profesoru, který učí vybraný předmět, a kontakt na něj. Je tam stručné shrnutí obsahu předmětu, možnost pro vás, doporučit nějaký nový pramen pro tento předmět, a úplně dole je anketa, zda se vám libguidem poskytnuté informace zamlouvají.
Nicméně, to je jenom karta Home. Nás, studenty Global University, zajímají zejména karty Reference Resources, případně Books nebo Web articles/Journal articles, protože hledáme zdroje pro svou seminární práci či projekt. Jakmile jsme zdroje shromáždili, zjistíme, že vlastně nevíme, jak takový výzkum dělat, aby naše práce nebyla plagiátorská. A právě pro tuto příležitost je zde karta Information about plagiarism. Pod kartou Information Skills zase najdeme rady, které zdroje citovat, aby naše práce měla úroveň.
Jakmile toto všechno nastudujeme a dokončíme svůj výzkum, sedneme ke psaní. Jak ale svou práci naformátovat? V tom nám poradí karta Writing Helps, kde najdeme Undergraduate Form & Style guide, který shrnuje normy Global University. Také je zde přímo šablona pro projekt a doplňkovou četbu, již naformátovaná, stačí doplnit žádané informace.
Zdatný student tedy píše svou práci a ejhle, potřebuje citovat, protože, jak byl poučen, nechce býti plagiátorem a krást cizí myšlenky. I zde karta Writing Helps nabízí odkaz na Citation Machine, něco jako naše citace.com, ale trochu složitější (např. nelze hledat pomocí ISBN). Po dopsání práce chce ovšem student dát dohromady bibliografii a i s tím mu Writing Helps pomůže, jelikož poskytuje odkaz na Bibliography Maker, do kterého jenom student postupně zadává knihy, ony se mu tam kumulují na jeho účtě (který je třeba si založit) a konečný seznam si pak může stáhnout jako Wordový dokument.
Tolik asi k slavné Global University Library. Když se v ní člověk zorientuje, může být celkem užitečná. A pokud se ztratí, vždy je tam možnost „Ask A Librarian“.Žádné komentáře: