středa 24. října 2012

Milostná báseň řeckému jazyku


Tento semestr máme na VOŠMT předmět Novozákonní řečtina, který nám občas dává zabrat, nicméně, jak dokazuje následující báseň, dokáže být inspirující. ;)


Ach, Řečtino, Řečtino krásná,
proč jen mi nejsi stále jasná!
Jsi jako slunce, za mraky schovaná,
nechceš se ukázat, jsi pěkně prohnaná!

Chtěla bych poznat tě, však stále mi unikáš,
ta tvoje pravidla potvrdí výjimka,
výjimka na výjímku, přízvuk, přídech, iota,
nemůžu si pomoct, všechno se mi motá!

A začaly jsme spolu tak krásně...

Nejdřív byla alfabeta,
naše první meta.
Šla jsi na to rychle,
čas jsi nešetřila
a hned jsi na mě
deklinace navalila.

Následuje časování
se všemi třemi časy,
ale já jsem v klidu,
netrhám si vlasy...

Ale teď přišlo einai
a to je trochu moc,
nestrávím hned s tebou
přece celou noc!

I já mám své hranice
a paradoxy, drahá,
a ať se tváříš jakkoli,
nejsi dvakrát mladá!

Však přece, krásná jsi.
A milá!
A já jsem ti dávno
všechno odpustila.

pátek 12. října 2012

Global University Library

Dobré odpoledne všem! V tomto článku nabízím ochutnávku svého projektu na téma Bible a vzdělávání do předmětu Úvod do výpočetní techniky. Je to kapitola studentovi Global University doporučující postup při zacházení s on-line Global University Library.


4.1 Global University Library


Je to prosté, ačkoli než jsem na to přišla já, uteklo hodně vody a bylo třeba napsat i knihovníkovi do USA. Začínáme na library.globaluniversity.edu. Zajímá nás kolonka Research Tools a pod ní spadající Course Research Guides. Tato nás zavede na stránku libguides.globaluniversity.edu, kde se před námi rozprostře dlouhý seznam všech GU předmětů. Klikneme na první, který nás zajímá: BIB1032/3 The Life of Christ in the Synoptic Gospels (formerly Life of Christ). Tady jsem se zmátla já, protože jsem si nevšimla nabídky nahoře a hledala jsem ji někde nalevo. To, co se vám otevře, je karta Home, na níž jsou informace o profesoru, který učí vybraný předmět, a kontakt na něj. Je tam stručné shrnutí obsahu předmětu, možnost pro vás, doporučit nějaký nový pramen pro tento předmět, a úplně dole je anketa, zda se vám libguidem poskytnuté informace zamlouvají.
Nicméně, to je jenom karta Home. Nás, studenty Global University, zajímají zejména karty Reference Resources, případně Books nebo Web articles/Journal articles, protože hledáme zdroje pro svou seminární práci či projekt. Jakmile jsme zdroje shromáždili, zjistíme, že vlastně nevíme, jak takový výzkum dělat, aby naše práce nebyla plagiátorská. A právě pro tuto příležitost je zde karta Information about plagiarism. Pod kartou Information Skills zase najdeme rady, které zdroje citovat, aby naše práce měla úroveň.
Jakmile toto všechno nastudujeme a dokončíme svůj výzkum, sedneme ke psaní. Jak ale svou práci naformátovat? V tom nám poradí karta Writing Helps, kde najdeme Undergraduate Form & Style guide, který shrnuje normy Global University. Také je zde přímo šablona pro projekt a doplňkovou četbu, již naformátovaná, stačí doplnit žádané informace.
Zdatný student tedy píše svou práci a ejhle, potřebuje citovat, protože, jak byl poučen, nechce býti plagiátorem a krást cizí myšlenky. I zde karta Writing Helps nabízí odkaz na Citation Machine, něco jako naše citace.com, ale trochu složitější (např. nelze hledat pomocí ISBN). Po dopsání práce chce ovšem student dát dohromady bibliografii a i s tím mu Writing Helps pomůže, jelikož poskytuje odkaz na Bibliography Maker, do kterého jenom student postupně zadává knihy, ony se mu tam kumulují na jeho účtě (který je třeba si založit) a konečný seznam si pak může stáhnout jako Wordový dokument.
Tolik asi k slavné Global University Library. Když se v ní člověk zorientuje, může být celkem užitečná. A pokud se ztratí, vždy je tam možnost „Ask A Librarian“.pondělí 1. října 2012

Friendationship aneb „Budeme jen přátelé.“


Poskytuji svůj překlad článku Can You Be More-Than-Friends but Less-Than-Lovers? od autorky Kris Swiatocho, která popisuje nový typ vztahu, takzvaný friendationship[čti: frendejšnšip], který se v dnešní (nejen americké) společnosti rozmáhá. Je to něco mezi přátelstvím (angl. friendship) a vážným vztahem (angl. commited relationship) Zaujalo mě to a shledala jsem článek hodný svého blogu. :) Někde jsem přidala kurzívu nebo jiné zvýraznění, pro upozornění na určité myšlenky, jinak jsem se snažila zachovat článek nedotčený. Enjoy!

Můžete být víc než přátelé a méně než milenci?

Autorka: Kris Swiatocho

„Friendationship"...Co je to?
Urban Dictionary říká, že friendationship je “určitá fáze vztahu, ve kterém jsou dva lidé očividně ‘více než přátelé’, ale nechtějí si přiznat, nebo neví, jestli jsou ‘pár’ nebo ne”. Několik lidí na internetu přiznalo, že už tento termín použili, včetně mé dobré kamarádky, která je úspěšnou zpěvačkou a skladatelkou. Před několika lety jsme seděly v kavárně v Dallasu, TX (obě jsme přednášely v různých sborech) a popíjely jsme silnou kávu bez kofeinu, když jsem si uvědomila, že mi vypráví o jednom takovém friendationship, kterým procházela. Nevěděla jsem, co to znamená, a ona mi vysvětlila, že jde o takové přátelství mezi křesťany, s anebo bez výhod, záleží, jak to člověk definuje. Vlastně jste někde mezi přátelstvím a závazným vztahem, nejdete vpřed ani vzad. Jste tak trochu zaseknutí. Ona mi tehdy řekla, že už z toho chce ven, protože ji unavuje být pořád takhle zaseknutá uprostřed. Chtěla víc.
Takže, proč by někdo měl chtít být v takovémhle vztahu? Kdo by chtěl být zaseknutý? Kdo by chtěl mít vztah, ať už přátelský či romantický, ve kterém by nevěděl, na čem je a kam to směřuje? Rozhodla jsem se udělat malý průzkum na toto téma a byla jsem překvapena nad množstvím vztahů tohoto typu. Ale moje hlavní otázka, kterou jsem kladla všem, byla... proč?


1. „Být uprostřed je bezpečné.”Proto se mnoho svobodných bojí udělat další krok ve svém vztahu. U křesťanů tady hlavní roli hraje fakt, že když jsou ve vážném vztahu, dalším krokem je manželství. Někteří na to zkrátka nejsou připravení, takže radši zůstávají na půli cesty, na bezpečném místě. Na místě, kde nemusí nést žádnou zodpovědnost.Z biblického hlediska nemají křesťané jediný důvod jenom tak ‘randit'. Měli bychom buď budovat vzájemná přátelství nebo zahájit nějakou předfázi manželství. To neznamená, že s jakýmkoli člověkem, se kterým máte vážný vztah, skončíte v manželství. To hlavně znamená, že pro nás neexistuje nějaké ‘na půl cesty'.
Buď jste jenom přátelé anebo spolu chodíte s cílem se vzít. Oba víte, na čem v tom vztahu jste, a důvěřujete Pánu, že to povede svým směrem.
Přísloví 3,5-6 
Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
Koloským 3,23 
Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu
Přísloví 16,3 
Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny.
Žalm 37,3-7 
Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost.
Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.
Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.
Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jak světlo, jako polední jas tvoje právo.
Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle.

2. „Můžu si užít výhod...bez závazku.”Není takovýhle postoj krásnou ukázkou ze života bez Krista? Nemůžu uvěřit, že by to někdo vůbec přiznal. Ale někteří jsou prostě asi slabší nebo je jednoduše nezajímají city toho druhého. Podle mě je to asi nejsobečtější způsob života. Ze zkušenosti vím, že je těžké být sám, takže někteří jsou ochotní jít jakkoli daleko, jen aby se dostali ze zóny přátelství (doufejme, že ne až k sexu) a byli naplnění. Vím to, protože jsem také byla ve svém friendationship. Líbilo se mi být středem něčí pozornosti a příležitostné masáže, držení se za ruce, lechtání a dotýkání se, sezení velmi blízko sebe na gauči, bylo rozhodně příjemné! Plus speciální dárky na narozeniny a Vánoce. A co teprve navštěvování se navzájem, sdílení důvěrností, přespávání u toho druhého! Jistě, že se pak přátelé začali ptát: „Kdy spolu už konečně navážete pořádný vztah?” A zároveň byli i tací, kdo si mysleli, že spolu už chodíme a dumali nad tím, jaké asi bude datum naší svatby.
Ale kde v tomhle všem je Bůh? Nevidíme snad, že takový druh vztahu je nejenom bezbožný, ale hlavně celý o mně? Pokud opravdu někoho milujete, jste zaměření na něj/ni, chcete pro něj/ni to nejlepší, nevyzdvihujete sebe.
Matouš 5,28 
Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci.
1. Korintským 13,4-7 
Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.
Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.
Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.
Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.
1. Korintským 7,8-9
Svobodným a vdovám pravím, že je pro ně lépe, když zůstanou tak jako já.
Je-li jim zatěžko žít zdrženlivě, ať vstoupí v manželství, neboť je lepší žít v manželství než se trápit.

3. „Neuvědomil/a jsem si, že se friendationship týká i mě!” 
Mluvila jsem s několika svobodnými dívkami, které byly uprostřed takového vztahu nevztahu, ale nevěděly, že má název. Věděly, že jsou s chlapcem víc než přátelé, ale také spolu nemluvili o něčem vážnějším, o budoucnosti nebo manželství. Trávili spolu čas, ale také sdíleli některé romantické stránky vážného vztahu. Ty dívky si nemyslely, že je to špatné a neplánovaly změnu. Teprve až potom, co jsem jim řekla, co na to říká Písmo, dospěly k tomu, že by asi měly svůj postoj přehodnotit.
Ve friendationship se může totiž stát, že jeden je spokojený s věcmi tak, jak jsou, ale potom možná ten druhý by chtěl něco víc. Možná, že si právě ty dívky, se kterými jsem mluvila, uvědomily potřebu vymezení si hranic v  přátelství, aby mohly postupovat dál.
Židům 10,24 
Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům.
2. Petrova 3,14 
Proto, milovaní, očekáváte-li takové věci, snažte se, abyste byli čistí a bez poskvrny a mohli ten den očekávat beze strachu před Božím soudem.

4. „Doufám, že to vyústí do vážného vztahu...a manželství.” 
Ze všech lidí, se kterými jsem o friendationship mluvila, to byly většinou ženy, setrvávající v tomto vztahu nevztahu s tajnou nadějí, že se to změní ve vztah romantický. Opravdu si myslely: On se jednoho dne prostě změní a zamiluje se do mě. Do té doby dovolím našemu přátelství, aby bylo něco víc. Budu mu vařit večeře, mazlit se na gauči, držet se s ním za ruku, budu mu prát, vyřizovat pochůzky, budu jeho kámoška a tak dále, protože jednou, jednou si prostě uvědomí, že jsem pro něj ta pravá.Kde je problém? No, kdyby měl opravdu zájem mít s vámi vážný vztah, věděla byste to. Tady nastává situace, kdy se musíte naučit střežit svoje srdce. Pokud máte takovýto friendationship ze sobeckých důvodů, jak říká předchozí bod, je třeba to probrat s Bohem. Nicméně vetšina žen v tom zůstává a čeká, až se ten muž změní a tím si lámou srdce. V horším případě on totiž může dokonce začít s někým chodit - a kdo ho může vinit? Ta žena si s ním nikdy nechtěla vyjasnit stav jejich vztahu nebo hranic, takže mu nic nemůže vyčítat.
Efezským 4,15-16 
Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava,z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími, a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno.
Přísloví 4,23 
Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.

Jaké je tedy řešení? 
Vymezte hranice vztahu. Vím, zní to jako klišé, ale je to pravda. Znám to z první ruky, jak cenný takový rozhovor může být pro vaše přátelství. Pokud máte friendationship, přestaňte. Kromě zranení a bolesti z toho nebude mít nic ani jedna strana. Udělejte si čas na ty těžké otázky a pamatujte si: Milujte, jak byste chtěli být milováni. Chtěli byste s někým chodit jenom proto, abyste naplnili jeho/její potřeby, ale nezávazně? 

Zde je pár otázek, které si můžete navzájem položit: 
1.Jak by jsi definoval/a náš vztah?
2.Co očekáváš od našeho přátelství?
3.Cítím k tobě to a to. Co cítíš ty ke mně?
Pokud nemíříte k vážnému vztahu, ukažte si na věci, které se musí změnit. Buďte upřímní, přiznejte si, že některé věci zkrátka patří až do vážného vztahu směřujícímu k manželství. Nebezpečí, které by vám hrozilo, kdybyste v nich pokračovali, nespočívá pouze v nerealistických očekáváních, ale také v tom, kam by se mohly posunout hranice vašeho fyzického kontaktu. Pamatujte, musíte chránit své srdce, vzít zodpovědnost do rukou a být opatrní. Pokud oba souhlasíte, že společné manželství patří do vaší budoucnosti, podnikejte kroky tím směrem. Skvělým zdrojem je kniha 101 Questions To Ask Before You Get Engaged (Sto a jedna otázka, kterou si musíte položit předtím, než se zasnoubíte) od H. Norman Wrighta. To vám může pomoct „definovat váš vztah”. Dále, můžete navštívit mou stránku, kde najdete seznam různých nápomocných zdrojů. A ještě jedna věc: pokud máte friendationship, může se stát, že propásnete některou příležitost potkat toho vážně pravého/tu pravou. Nebo přestože čekáte, až se ten druhý změní, a zamiluje se do vás, už dávno víte, že je to nereálné, a stejně v tom zůstáváte.

Další krok? Trénujte své hranice. 
Vážím si všech svých přátelství s muži, protože věřím, že nám všem Pán dává velmi specifické vedení, jak se k nim chovat. Říká, že jsou důležité, protože takové přátelství se zástupcem opačného pohlaví nás může naučit věcem užitečným i pro jiné vztahy, ať už pracovní, rodinné, přátelské či romantické. Ale protože jsme z většiny Bohem stvořeni pro manželství, musíme být v přátelstvích opatrní, musíme mít hranice, abychom chránili nejen sebe, ale také toho druhého. Jasnými hranicemi dáváme najevo, jak na tom s tím druhým jsme. Čím lepší je komunikace, tím lepší je vztah.
1. Korintským 6,12 
‚Všechno je mi dovoleno‘ – ano, ale ne všechno prospívá. ‚Všechno je mi dovoleno‘ – ano, ale ničím se nedám zotročit.
Pokud všechny mé vztahy budou v kategorii přátelství a ne friendationship, pak poznám, půjde-li „o něco víc.” A myslím, že stojí za to si na to počkat. Nepředbíhejte Boha, neokraďte se o Boží ideální plán a nesmiřte se s ničím horším. A pro ty z nás, kteří bojují se svou touhou po fyzické přitažlivosti, mám radu: kupte si psa. Dělám si legraci! Nicméně, já osobně shledávám například čas se svými neteřemi a synovci (kteří si myslí, že jsem ta nejlepší a umím je nejlíp obejmout) velmi obohacujícím. A služba Bohu a pomoc ostatním také zaplňují určitou část prázdného místa. Navštivte kojenecký ústav, hlídejte děti ve sboru, pomozte někomu v domácnosti nebo jeďte na misijní výjezd a Bůh naplní to vaše prázdné srdce větším množstvím lásky, než si dovedete představit.A ještě jedna věc. Poté, co jste si navzájem vymezili hranice ve vztahu, může se stát, že to budete muset udělat znova, po nějakém čase. Z nějakého důvodu máme my lidé tendenci ke zlozvykům a můžeme znovu spadnout do friendationship. Neklesejte na mysli.

Pán vám žehnej, až budete hledat jeho vůli ve všem, včetně vašich vztahů.
---
Originální článek najdete na webu www.crosswalk.com