neděle 29. července 2012

ODB: Od chyb k zázrakům


ČTI: Jan 21:15-19
Obrať nás, Hospodine, k sobě a my se navrátíme . — Pláč Jeremjášův 5:21

Architekt a umělec James Hubbel říká, že „Chyby jsou darem.“ Kdykoli dělá na nějakém projektu a něco se pokazí, nezačíná od začátku. Hledá způsob, jakým by tu chybu využil k vytvoření něčeho lepšího. Nikdo z nás se nemůže vyhnout veškerému pochybení a všichni máme způsoby, jakými se s nimi vypořádáváme. Můžeme je zkusit zakrýt nebo je napravit nebo se za ně omluvit.
Někdy děláme něco podobného s naším hříchem. Ale Bůh nás nezahodí a nezačíná od začátku. On nás obnovuje a vylepšuje.
Apoštol Petr měl tendenci říkat to, co si myslel, že je v tu chvíli nejlepší. Říká se o něm, že byl impulzivní a kvůli tomu dělal chyby. Ze strachu, potom, co byl Ježíš zatčen, třikrát prohlásil, že jej vůbec nezná! Avšak později, na základě tří Petrových vyznání lásky, Ježíš obrátil Petrovo pokořující zapření v nádhernou příležitost k obnově (Jan 21). Navzdory Petrově minulosti plné chyb, Ježíš jej povolal do služby slovy: „Pas mé ovce“ (v.17).
Pokud jsi někde udělal chybu tak velkou, že se zdá nezvratitelná, nejdůležitější je, jestli miluješ Ježíše. Pokud ho miluješ, Ježíš může i to nejzávažnější pochybení proměnit v úžasný zázrak.
Originální článek Our Daily Bread: Blunders to Wonders naleznete na ODB.org nebo YMIblogging.org

Žádné komentáře: