neděle 15. července 2012

Michael Ramsden: Church of Arrogance Q&A


Nedávno jsem poslouchala skvělé kázání od Michaela Ramsdena 'God of Love: Church of Arrogance?' Na konci odpovídal na náhodně vylosované otázky jeho posluchačů. Jedna z nich mě zaujala, jelikož jsme se s kamarádem zrovna bavili o pýše v životě křesťana a já jsem Michaelovu odpověď na ni shledala zajímavým příspěvkem do naší diskuse.

Otázka: Mám pocit, že neustále bojuji s pýchou. Je to něco, co musím Bohu dávat každý den a pokořovat se před ním nebo z toho mohu být vysvobozen?

Odpověď: Páni, to je dobrá otázka. No, myslím, že je dobrý začátek, že jsi si toho problému vědom...pokud teď teda nejsi pyšný kvůli tomu, že ses zeptal a byl sis toho vědom a my jsme to teď přečetli. Může to jít i na druhou stranu. (smích)
Je zajímavé, jak bible mluví o tom, jak máme vyznávat hříchy jeden druhému. Mimochodem, neděláme to proto, aby nám bylo odpuštěno. To k odpuštění nepotřebujeme. To Bohu vyznáváme hříchy, aby nám bylo odpuštěno. Vyznáváme hříchy jeden druhému kvůli skládání účtů a abychom řešili tenhle problém s pýchou. Myslím, že pýcha je ve skutečnosti největší zabiják. Jeden z mých oblíbených autorů, už jsem ho několikrát citoval, C. S. Lewis, v jedné ze svých kapitol napsal, že pýcha je ve skutečnosti tím nejzákladnějším hříchem ze všech. A je jiná než ostatní hříchy. Všechny ostatní hříchy jako lakomství, chtíč a tak dále, existují pro sebe samé. Pýcha nicméně sytí všechno ostatní. Není něčím, co existuje samo pro sebe. Pýchu neuspokojíte tím, že budete víc pyšní. Je to něco, co sytí a tím pádem je to podloží ostatních hříchů. A právě proto se to musí řešit.
No, myslím, že jsou v životě chvíle, kdy Bůh prostě vtrhne do našeho života tím nejúžasnějším způsobem a jedná s námi tak, aby nás přivedl ke konkrétní zkušenosti, která nám pomůže k pokoře a my se tak poučíme. Takže tyhle momenty existují. Nicméne myslím, že přicházet k němu s disciplínou, každý den...to je velmi důležité. Pro mě osobně je hrozně důležité:
1. mít skupinu lidí kolem sebe, kteří nejsou uchváceni ničím, co dělám a pokládají mi různé otázky...teď, když o tom přemýšlím, nejsou zrovna dvakrát zdvořilí...(smích)
Taky moje milující žena, která mě podporuje nepředstavitelnými způsoby...nedávno jsem jí řekl:
"Víš, kdybych si tě nevzal, myslím, že můj život by byla úplná katastrofa." A příliš rychle na to, aby mě utěšila, řekla: "Ano, máš pravdu." (smích)
A myslím, že neustálé předkládání se Bohu...existuje jeden zajímavý verš: 'Pane, zjisti, zda držím se cesty škodlivé...' A velice často zjistíte, že pýcha patří do těch 'škodlivých cest.' Určitým způsobem. A myslím si, že musíme stále přicházet před Boha.
Mimochodem, ostatní lidé jsou velice zkušení v pozorování pýchy v naších životech. Doopravdy, oni to vidí. Takže, to jádro řešení problému leží v tom,- a teď bych to chtěl říct správně, může to být výzva, kterou to zakončím- že musíme fungovat jako rodina, abychom správně řešili problém pýchy. Problém je, že...Způsob, jakým spolu jednáme pramení v tom, že nevychází z toho ovoce, o kterém jsem mluvil předtím. A to způsobuje potíže. Takže, víte, byl jsem včera na obědě se skupinou pastorů a jedna z věcí o kterých jsme mluvili bylo: Podívej, když za tebou někdo přijde a řekne "Musím ti říct následující pravdu v lásce," můžeš si být jist dvěma věcmi:
1. zřídkakdy je to pravdivé
2. téměř určitě to není v lásce
Pokud by opravdu chtěl říct pravdu v lásce, nemusel by za vámi přijít a říct "Chci ti říct to a to v lásce," protože pokud by říkal pravdu v lásce, bylo by jasné z toho co dělá, že vás má rád a říká vám něco důležitého, co musíte slyšet.
...
Proto si také myslím, že je důležité mít lásku k církvi a touhu vidět ji tak silnou a zdravou, jak jen může být. Protože já opravdu potřebuji být součástí církve, která se posouvá dál a společně dělá velké věci pro Boha. To také pomáhá mě, udržuje mě pod kontrolou. A staví před moje srdce určité výzvy. Myslím, že s pýchou budou problémy vždycky. Ale vždycky jednou za čas Bůh rozsvítí to světlo o trochu jasněji a intenzivněji a vy uvidíte pár nových krys ve vašem sklepě a budete se jimi moci zabývat.


Celé kázání si můžete poslechnout na YouTube (pouze anglicky)


Žádné komentáře: