pondělí 10. ledna 2011

Opravdu úžasný

Anne Cetas napsala:
Na webu jedné mladé ženy jsem četla: “Prostě chci, aby mě někdo miloval - a aby ten někdo byl úžasný!”
Není to právě to, co všichni chceme - být milováni, cítit, že se o nás někdo stará ? A tím líp, když ten někdo je úžasný!
Ten, který nejlépe naplňuje tyto potřeby je Ježíš Kristus. Z nevídané lásky opustil svého Otce v nebi a přišel na svět jako dítě, jehož narození oslavujeme o Vánocích. (Lukáš 2)Poté co prožil dokonalý, bezhříšný život, dal svůj život jako oběť Bohu za naše hříchy, když zemřel na kříži(Jan19:17-30). Zaujal naše místo, protože jsme potřebovali být zachráněni od hříchu a smrti, kterou hřích přináší.

Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.“(Římanům 5:8)
Nakonec byl po třech dnech Ježíš Bohem vzkříšen.(Matouš 28:1-8)
Když litujeme svých hříchů a přijmeme dar Ježíšovy úžasné lásky, stane se naším Spasitelem(Jan 1:12; Římanům 5:9), Pánem(Jan 13:14), Učitelem(Matouš 23:8), a Přítelem(Jan 15:14).
Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. (1. Janova 3:1 ) Hledáš někoho, kdo by tě mohl milovat ? Ježíš nás miluje tak moc, jak nikdo jiný nedokáže. A je opravdu úžasný !

Úžasná myšlenka!
Že Bůh v těle mě zastoupí,
ponese můj hřích.
Že já, vinná, k smrti odsouzená duše
získám věčný život.
Originální článek k přečtení na http://odb.org/2011/01/07/truly-amazing/

Žádné komentáře: