sobota 15. ledna 2011

Katie

Katie by Clara bernice Miller is about a young Amish girl, who is starting to wonder, whether her chrurch is right about all things. As she started reading bible more, she discovered several pasages, that doesn't agree with what their bishop and preachers say. And there starts her struggels for her faith and conviction and for a real love.
Mrs. Miller gives us really special picture of mind of maturing woman. I was suprised how properly she described all the feelings and opinions of Katie !
In spite of an influence by Jane Austen, which was apparent(it did'nt bother me though ! I'm the last who would refuse even a mention about J.A.!) I like the way she spoke about marriage-basically: It's not the most important thing to do. As a woman I should just follow Lord's will and if he wants he'll lead me to my husband. 
Intentionally I didn't write much about the plot, so you can read it yourself without knowing the end ;)
Enjoy !

(If you don't know where to get this book, try amazon.com or englishbooks.cz for Czech republic)

pondělí 10. ledna 2011

Opravdu úžasný

Anne Cetas napsala:
Na webu jedné mladé ženy jsem četla: “Prostě chci, aby mě někdo miloval - a aby ten někdo byl úžasný!”
Není to právě to, co všichni chceme - být milováni, cítit, že se o nás někdo stará ? A tím líp, když ten někdo je úžasný!
Ten, který nejlépe naplňuje tyto potřeby je Ježíš Kristus. Z nevídané lásky opustil svého Otce v nebi a přišel na svět jako dítě, jehož narození oslavujeme o Vánocích. (Lukáš 2)Poté co prožil dokonalý, bezhříšný život, dal svůj život jako oběť Bohu za naše hříchy, když zemřel na kříži(Jan19:17-30). Zaujal naše místo, protože jsme potřebovali být zachráněni od hříchu a smrti, kterou hřích přináší.

Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.“(Římanům 5:8)
Nakonec byl po třech dnech Ježíš Bohem vzkříšen.(Matouš 28:1-8)
Když litujeme svých hříchů a přijmeme dar Ježíšovy úžasné lásky, stane se naším Spasitelem(Jan 1:12; Římanům 5:9), Pánem(Jan 13:14), Učitelem(Matouš 23:8), a Přítelem(Jan 15:14).
Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. (1. Janova 3:1 ) Hledáš někoho, kdo by tě mohl milovat ? Ježíš nás miluje tak moc, jak nikdo jiný nedokáže. A je opravdu úžasný !

Úžasná myšlenka!
Že Bůh v těle mě zastoupí,
ponese můj hřích.
Že já, vinná, k smrti odsouzená duše
získám věčný život.
Originální článek k přečtení na http://odb.org/2011/01/07/truly-amazing/

středa 5. ledna 2011

LOVE

This poem is taken from my english blog, which is basically compiled of quotations and other things that inspire me.
I made the poem just yesterday :)


Love is a word 
that means a lot.
Love is a story
with a great plot
Love is a world
without a spot
and this world tells me,
what I’ve got
in Jesus Christ,
who is my Lord.