středa 22. prosince 2010

Paralelismus v akci (pro Lucku)

Paralelismus je základní prvek hebrejské poezie.
Jednoduše řečeno, každou jednotku v prvním členu verše vyvažuje jednotka ve členu druhém. Předkládá se jedna myšlenka a vzápětí je vyvážená jinou.
Např.:  Žalm 19,2
Nebesa (a)   vypravují (b)   o Boží (c)   slávě (d)
obloha (a')   hovoří (b')       o díle(d')    jeho rukou(c')


Tato báseň byla původně součást vánočního daru pro mou spolužačku :) Enjoy ! :)

Lucinka je moc milá.
Její líbeznost je převeliká.

Pokud se spolužák s úkolem souží,
pokud povinnost bližního trápí,

Lucka vždy pomůže,
pomoc její je mu blízká.

Pak tato milost vyčerpá ji, 
u konce jsou její síly.

Do Prahy jede na rovnátka,
zubař je její útěchou.

Nevadí, že prošvihla písemku, 
matiku že nestihla napsat.

Její skutky hovoří o moudrosti
o rozumnosti vypovídají její slova

Mé srdce plesá, neboť jsem počítána mezi její přítelkyně,
duše má zpívá o našem přátelství.

Nechť je požehnána její cesta, 
střeženy jsou její kroky.

Nechť Boží lásku cítí stále,
pociťuje Jeho přítomnost.


Žádné komentáře: