úterý 26. října 2010

Světlo ve Tmě

I za nejtemnějších nocí, 
za největších dnů šer, 
já světlo mám, to světlo hoří,
světlo té z tvých dcer.

Když hromy hřmí a blesky srší
a děs je vůkol mě
já světlo mám, to světlo hoří, 
to světlo nechladne.

Pak tma se nad krajinou snáší,
neznám je její důvod,
to Protivník to světlo zháší, 
on ničí světel průvod.

Polární noc prý nastane, 
když oddálíš světla zdroj.. 
což ve mě již zdroj neplane ?
Což zmizel hvězdný roj ?

Jak vrátit noci její jas,
aby z ní byl den ?
Jak zapálit to světlo v nás,
ať zkončí již zlý sen ?

Pomůže mi zažehnout
ten plamen velké moci, 
jenom On, Ten, který dává
přijít dnu i noci.