pátek 10. září 2010

Zdarma !

Kolik  si vezmete, když to bude zdarma ?
Tak (nebo velmi podobně) zní reklama u silnice z Kutné Hory do Kolína. Všimla jsem si jí dnes a protože jsme se právě s kamarádem bavili o Bohu, dovedla mě k zamyšlení.
Kolik bych si vzala, kdyby byly zdarma všechny Snickersky světa ? Asi 1.5 tuny by bylo rozumné množství v mých očích :)
Kdyby zdarma nabízeli iPhony, vzala bych asi 10 - pro sebe, rodinu a přátele :)
Kdyby mi někdo nabídl zdarma stříbrné prstýnky s diamanty, vzala bych dva - pro sebe a nejlepší kamarádku.
Ale co kdyby mi někdo nabídl nekonečně mnoho dní bez hříchu, zla a špíny ? Co kdyby mi někdo zdarma nabídl záchranu z hříšného života - záchranu od mé hříšné přirozenosti ?
Vzala bych všechno ! A žádala bych o to samé pro svou rodinu, přátele a všechny známé !
Já jsem měla ve svém životě jedno velké štěstí - tato velkolepá nabídka mi byla "strkána pod nos" už od mého narození. Už jako malá jsem věděla, že toto velké ZDARMA je i pro mě, jen se pro to rozhodnout. Nevím, jestli někdy plně porozumím situaci těch, kteří nevyrůstali v křesťanské rodině a teď Ježíše Krista odmítají, já ale vím, že i kdyby má výchova byla jiná, nenašla bych smysl života nikde jinde než u Něj.
Ježíš Kristus je realita, Ježíš Kristus je naděje.
Ježíš je jediný pravý smysl života - právě ten, který mnozí hledají po celý život, ale brání se mu, z pro mě neznámého důvodu.
On nabízí lásku a porozumění, podporu a povzbuzení.
Ježíš je jediný Spasitel*  a Syn Boží.
I vám všem, kteří čtete tento článek je nabízeno ZDARMA očištění od hříchu. Není třeba si dávat pozor, že by bylo laciné, jenom proto, že je zdarma - Bůh je věrný a smlouvu vždy dodržuje. I vy můžete přijmout tuto nabídku, protože Bůh ji má pro všechny.
Tak kolik si vezmete ?


Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Efezským 2:8-10


*SPASITEL= zachránce (v kontextu myšleno jako Ten, který mě zachránil od hříchu)