pondělí 12. července 2010

Prázdniny

Prázdniny jsou (konečně!!) tu a tak my studenti máme víc času na poflakování, slunění a přemýšlení. Já většinou během prázdnin podvědomě rekapituluji svůj školní rok, což vyvrcholí utvořením nového postoje do roku nového. Záleží to na mnoha vnějších vlivech, ale bývá to tak, že pokud byl školní rok dobrý, připadám si nad věcí a další školní rok moc neřeším. Pokud byl špatný, jdu do nového školního roku se staženým ocasem a čekám na každou ránu co přijde.
Letos mi to netrvalo dlouho, během prvních týdnů prázdnin jsem zařadila školní rok 2009/10 do škatulky "špatný." Neříkám, že jsem nezažila žádné úspěchy - rozhodně ano ! Zlepšila jsem svůj průměr v latině o jeden celý stupeň, nedostala jsem čtyřku z fyziky, získala jsem jeden kredit ve studiu na Global University po úspěšném uzavření předmětu Stany, chrámy a paláce a přihlásila jsem se do předmaturitního studia na Global University.
Přesto všechno jsem ale udělala taky spoustu chyb. A těch bylo víc než úspěchů. Podařilo se mi rozbít některá svá přátelství a mnohokrát zklamat svého Pána Ježíše. Jsem hříšný člověk a mnohdy si říkám, že až moc. Ale právě tehdy je výhodou být křesťankou.
Včera mi jedna kamarádka poslala několik veršů z Bible:
Římanům 7:24 - 8:3

Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti ?

Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho! - A tak tentýž já sloužím svou myslí zákonu Božímu, ale svým jednáním zákonu hříchu.

Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši,
neboť zákon Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti.

Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost:
Jako oběť za hřích poslal svého vlastního Syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích.

A tak vím, že jedině díky Bohu a mému Spasiteli, Ježíši Kristu mi jsou odpuštěny hříchy minulého roku a mám šanci jít do roku nového s Ježíšem a jeho silnými pažemi, které mě pozvednou v případě pádu.
A tato opora je nabízena i vám všem. Využijte ji.

Žádné komentáře: