čtvrtek 24. dubna 2008

Výročí křtu

Včera to byly přesně dva roky ode dne kdy jsem byla pokřtěná, dávám sem článek z blogu milanbuban.com:

Dnes máme další výročí.
23.4.2006, na den prvního českého misionáře Vojtěcha Slavníkovce, přijaly vodní křest Milana Bubanová a Damaris Rafajová.
Obě sestry o křest samy požádaly a ačkoliv ještě nebyly plnoleté, jejich rodiče neměli žádné námitky.

Křest se uskutečnil na Hradištku u Kolína.
Křtili bratři Buban a Rafaj.
Úvodní slovo přednesl bratr Smetana.
Hudební stránku zajistila Eliška Tesárková.
Na křtu se sešly rodiny křtěných sester, přišlo také několik studentek z VOŠMT a kamarádi Milany.

Vodnímu křtu ponořením předcházelo shromáždění dne 19.4.2006.
Bratr Buban připomenul biblické ilustrace, kterými první apoštolé vysvětlovali vodní křest:

  • Apoštol Petr říkával, že křest ve vodě přijímáme na důkaz, že nám byly odpuštěny hříchy.
  • Apoštol Petr dále připodobňoval křest k Noemovu korábu a vysvětloval křest jako závazek žít před Bohem s čistým svědomím.
  • Apoštol Pavel učil, že vodní křest je výrazem našeho ztotožnění se smrtí a vzkříšením našeho Pána Ježíše Krista.
  • Křest a večeře Páně jsou jediné svátosti, které Pán Ježíš nařídil církvi. Samy o sobě nemají žádnou moc, jsou to jen symboly a nemohou člověka spasit. Avšak když jsou večeře Páně a křest výrazem osobní víry v Boha, přináší do našeho života Boží požehnání.
  • Křest bez osobní víry v Boha by byl jen pustým náboženským obřadem. Avšak osobní víra v Boha vždy touží po vodním křtu.
Hned po křtu se přítomní přesunuli do nového domova rodiny Bubanových v Kolíně-Sendražicích.
Následující hodiny pak trávili zpěvem, povídáním, a když se vyčasilo, opékali špekáčky.
Křest ve vodě je velkou událostí.

Žádné komentáře: