středa 29. ledna 2020

Jak jsem přišla na to, že potřebujeme letniční vzdělávání

Minulý rok jsem začala studovat na katolické Teologické fakultě Jihočeské univerzity, kde si doplňuji svůj sen o vysokoškolském vzdělání. Pokud budu velmi optimistická, možnosti jsem měla dvě. Buď studovat na CTS v Bruselu, kde bych pronikla do hloubky letničního učení (a zároveň fyzicky i finančně vyčerpala veškeré rezervy své a mé rodiny) anebo zvolit univerzitu, kterou mám "za bukem" (autobusem jsem tam od našeho za 10min) a tím naplnit své kognitivní potřeby. 

Na fakultě jsem moc spokojená a zatím to vypadá, že i oni jsou spokojení se mnou. Nemáme mnoho předmětů, u kterých bych se ošívala s vědomím, že "my to učíme jinak", ale přece - letos dělám zkoušku z Eschatologie. A ačkoli letniční teologie má nauku o posledních věcech velmi pečlivě rozpracovanou (protože jako správní fundamentalisté spolu s první církvi dychtivě očekáváme Druhý příchod), v tomto předmětu o posledních věcech hovoříme jako o "věcech, na kterých v posledku nejvíce záleží", přičemž k eschatologickým  biblickým pasážím se přistupuje jako k záznamům ryze obrazným a ne směrodatným. Tento nový pohled pro mě přichází už do kontextu toho, co jsem se o eschatologii učila na VOŠMT a s Global University, ale nedovedu se ubránit pocitu, že pokud bych za sebou tuto základní letniční průpravu neměla a toto rozvolněné pojetí bylo prvním a jediným, se kterým bych se setkala, bylo by těžké udržet si v tom letničním eschatologickém učení (které samo o sobě má tisích odstínů šedi) určitou integritu a - řekněme si to narovinu - určitý respekt k Písmu. 

Takže pro lidi, kteří chtějí nebo potřebují (kvůli své profesi, duchovnímu povolání) studovat teologii, je dostupné systematické letniční vzdělávání nesmírnou výsadou, odrazovým můstkem, který mohou využít pro skok do praktického života. Za svoje studium na VOŠMT a GU bych nic neměnila! A doporučuji ho každému, kdo aspoň trochu chce nějak systematičtěji pojmout, co to ta naše církev vlastně učí. :)

Nabídka programů je zde: https://vosmt.cz/programy/

Nejbližší akce otevřená veřejnosti: https://vosmt.cz/sympozium-2020-letnicni-hnuti-a-dar-ducha/

čtvrtek 12. prosince 2019

Další kroky na životní cestě

Nálepkování fakt funguje. Když jsme byli malí, brácha mi říkal Výchova. V kontextu: “Milana je zase Výchova!” (asi jsem se snažila ho nějak srovnat) V dospívání mi kamarádi říkali, že jsem moralistka. Měla jsem tedy na výběr, když jsem si volila obor a jednou z možností byl Učitelství náboženství a etiky? Někteří psychologové a moderní rodiče by zde odpověděli, že ne. 

Baví mě to, je to báječný obor na báječné fakultě, s báječným obsahem a báječnými vyučujícími. Baví mě taky, jak na to reagují lidé, když jim řeknu, co studuju. V zásadě bych je rozdělila na tři skupiny:

1) Teologická fakulta?
Tato skupina je asi nejpočetnější. Nejen, že jsou humanity poslední dobou v nemilosti, ale Teologie? To je podle dost široké veřejnosti ztráta času. Mnoho lidí z této skupiny má pocit, že chci být/bude ze mě farářka. (Na katolické teologické fakultě velmi nemožné.) Mnoho má pocit, že ze mě bude teoložka (Ze strategických důvodů mám tendence i z této kategorie se odepisovat.) A v zásadě vlastně neví, k čemu to celé. To už je ale pole překrývající se se skupinou č. 2.

2) Co s tím budeš dělat?
Nejzábavnější na tom celém je, že tuto otázku dostávám nejčastěji na fakultě samotné. Od vyučujících (případně přijímací komise). Především ta zatíženost otázky, že mi obor k něčemu musí být, mi připadá úsměvná. Spoustu mých kamarádů šlo s takovými ideály na opravdu únavné obory a řekla bych, že ve vlastních oborech se uplatnilo méně než 50% z nich.  Příkladem budiž můj manžel, inženýr, který (přestože má titul z technického oboru a ne jen z hloupých humanit) již několik let pracuje velmi úspěšně mimo pole svého specifického vzdělání. A protože věřím, že nejsilnější motivací ke studiu je osobní zájem ve studované látce, já studuji hlavně pro radost. Pro rozhled. Pro osobní rozvoj. Když k tomu získám titul, bude to fajn. 

3) KATOLICKÁ teologická fakulta?!
No a nelze opomenout skupinu některých souvěrců z letničních kruhů, kteří musí potají a za rohem dýchat do papírového sáčku proto, aby vůbec zpracovali, že jsem se rozhodla pro katolickou fakultu, že :D (“I když, prosimtě, pořád lepší než étéefka!”)

Co ze mě ale opravdu bude? Pokud bychom se nacházeli v ideálním světě, po získání diplomu bych mohla hledat práci jako učitelka Etické výchovy (případně náboženství) na střední škole. To znamená, že bych vedla středoškolsky vzdělávané svobodné duše k hledání toho, co je dobré, co je pravdivé, co je morální. Učila bych je principu dialogu, pravidla diskuse, atp. Sama vlastně teprve poznávám, co všechno Etická výchova obnáší. Osobně mám ale pocit, že realita bude jiná a potom...Bůh ví.

Potkáme-li se v dohledné době, ptejte se mě tedy radši na to, jak mi jdou zkoušky, který předmět mě nejvíc baví nebo jaký mám názor na deontologické odvětví etiky. Budu vám vděčná :D

čtvrtek 19. září 2019

KNIHA: Owen Barfield On C. S. Lewis

Je velmi osvěžující přečíst si o Lewisovi pro změnu něco, co je psáno vlastně z první ruky. Barfield byl Lewisův dlouholetý přítel a po jeho smrti byl jedním z nejvyhledávanějších subjektů pro rozhovory, komentáře a přednášky o C. S. Lewisovi. Není překvapením, že jako jeden z nejbližších Lewisových přátel je Barfield také jeho velkým obdivovatelem a mírným kritikem. Owen Barfield jako vypravěč srší neuvěřitelnou slovní zásobou, takže i něco tak obyčejného jako přednáška o jeho dlouholetém příteli, pohlcuje čtenáře a přesouvá ho o desítky let nazpátek. Tam na něj čeká připravené místo u krbu, šálek čaje a dva gentlemani v zapáleném rozhovoru o poezii, literatuře, či filosofii. 

Autor v této sbírce rozhovorů a přednášek o C. S. Lewisovi čtenářům odhaluje, jak Lewise vnímal, popisuje jeho veselou povahu, smysl pro ironii a sveřepost v hledání pravdy. Na druhé straně se dozvídáme, že existovala i témata, o kterých Lewis nic nevěděl, vědět nechtěl, nebo o nich prostě nemluvil. Barfield čtenáře ujišťuje, že L. byl takový, jak k nám mluví ze svých knih, sám se ale několikrát vrací ke svému "dělení Lewise" na dvě až tři různé osoby: Lewis literární kritik, autor fikce a křesťanský apologeta (toho pak dále dělí na bojovně logického (Lewis the Bonny Fighter) a imaginativně mírného (Lewis the Mythopoietic Author)). Podle Barfielda byl Lewisův vztah k imaginaci jednoduchý: miloval ji. A jako milovanou ženu její muž chrání, stejně tak Lewis chránil imaginaci před vším zlým. 

Barfield také čtenáře baví svým barvitým popisem Lewise, ať už se jednalo o jeho konverzační metody: 
"His simple but infallible modus operandi was to step quietly around the back of his reductionist opponent and trip him up from behind."
Nebo Lewisovy legendární výroky: 
"...essential to a happy life is to receive almost no mail."

Zaujala mě Barfieldova vzpomínka na Lewisovy učitelské začátky a zmínka o tom, že ani Lewis nebyl od začátku zběhlým řečníkem. Pracovat s hlasem, poznámkami a publikem se naučil během prvních let přednášení předmětu Úvod do studií Středověké a renesanční literatury.

Pro mě je toto přesně ten typ knihy, který bych ráda nosila s sebou a prosvětlovala jí zdlouhavé chvilky čekání u doktora, cesty autem nebo autobusem. Barfield je zábavný a chytrý, umí myšlenky barvitě formulovat. V určitých momentech rozhovorů mi ho bylo až líto, když se ho tazatel ptal na věci o Lewisovi, na které nebylo možno odpovědět jinak než spekulací. Barfield si ale vždy poradil, nemystifikuje, nemlží, jen vzpomíná. 

pondělí 2. září 2019

KNIHA: Not God's Type

Tato kniha mi byla doporučena už před lety, ale dokud jsem nezačala s rozvíjením tématu a bibliografie své diplomové práce, neměla jsem dostatečnou motivaci ji přečíst. Ona totiž působí trošku hrozivě. Slibuje, že autorka popíše proces své konverze na základě rozumových argumentů. Něco takového je samozřejmě pro akademické prostředí velmi přínosné, nicméně je jasné, že to nebude oddechová četba. 

Holly popisuje svůj výchozí bod jako ortodoxní ateismus. Chápala sebe a společnost jako produkt čiré náhody, evoluce byla jejím odůvodněním vývoje jazyka i společenských potřeb člověka. Autorka hned v popisu svého stavu před obrácením odhaluje některé slabiny ateistického myšlenkového systému a svou vlastní neschopnost konzistentního životního stylu na tomto systému založeném, zejména z toho důvodu, že se v běžném denním životě řídila pravidly morálky, pro kterou ateismus nemá odůvodnění.

Její první významnější setkání s křesťanstvím se odehrálo na bázi teoretických debat s jejím trenérem šermířství a jeho manželkou. Tato dvojice, očividně velmi sběhlá v apologetických argumentech, Holly vybavila odpověďmi, které potřebovala. Potom se Holly rozhodla učinit experiment. 

Protože jí akademické prostředí nebylo cizí, rozhodla se přistoupit k situaci vědecky. Její premisa v zásadě zní takto: Pokud má První příčina* osobní zájem v lidech, je schopen jim to zjevit na osobní rovině. Pomocí rozhovorů s trenérem Joshem definuje předpoklady pro tento experiment. Úspěšný experiment jí měl přinést uvědomění si přítomnosti Toho Přesažného. Určitý 'aha' moment, ve kterém Boží existence zapadne do celkového obrazu světa. Neúspěch experimentu by se vyznačoval pocity zmatení a pocitu neutěšenosti. Josh Holly varoval, že výsledky takového přístupu, byť je analytický, nebudou fyzické nebo měřitelné, ale spíše empirické, pocitové. 

Další otázky, které si Holly musela ještě před začátkem experimentu položit, se týkaly opravdovosti výsledku. Jak může vědět, že experiment nebude ovlivněn určitou subjektivní touhou po pozitivním výsledku? Jak může poznat, že křesťanství není jen efektivnější etický model? Josh odpověděl, že etický model, který je uspokojivější než cokoli byl člověk schopen vymyslet je sám o sobě důkazem toho, že pochází z vyšší reality. Ujistil Holly o tom, že takový experiment není podmíněn vírou, naopak, jeho výsledek má potenciál být v tomto případě méně ovlivněn. Na otázku, proč si myslí, že ani negativní výsledek by teorii nevyvrátil odpověděl jen: Není to ochočený lev. Holly narážku na Aslana rychle pochopila. Experiment proběhl a jak naznačuje i podtitul knihy, Holly složila své zbraně a uvěřila v Boha. 

Navzdory tomu, že jsem některé argumentace mezi Holly a Joshem musela číst několikrát, než jsem pochopila jádro věci, nebylo to těžké čtení. Holly píše svižně a svou cestu za pravdou prokládá záblesky z budoucnosti, ve kterých hovoří o událostech jejího křesťanského života. První tři čtvrtiny knihy jsou opravdu psané s důrazem na kvalitu argumentu, jsou zmiňovány osobnosti jako Lewis, Wright, Kreeft, kteří mají ke křesťanské apologetice co říci. Při své konverzi ke katolictví však na logické argumenty či přísnou hermeneutiku tolik nedala (sama to označuje spíše za věc poslušnosti, než intelektu) a proto je pro mě závěrečná část knihy mírným zklamáním. Přesto ale touto knihou autorka hezky poukázala na celistvost a propletenost imaginativních a intelektuálních podnětů v otázkách víry. 

*Tak jej Holly zprvu nazývá - zejména proto, že argument o První příčině byl jeden z rozhodujících argumentů, který ji přesvědčil o existenci transcendentní bytosti. Její označení se postupně proměňuje, nazývá ho Zákonodárcem, Hybatelem a nakonec Bohem.

středa 31. července 2019

Ekologický Guilt Trip: Kdo může za sáčky v oceánu?

V angličtině existuje krásný termín “guilt trip”, který znamená, že jednání nebo slova některých lidí člověka může poslat na emocionální výlet plný pocitů viny a výčitek. Takový guilt-tripping se dnes děje na denní bázi, od osobních vztahů přes marketing a média až po ekologickou osvětu. A právě tam bych se chtěla zastavit. 

Tento sáček vyhodil český neznaboh v Budějicích
do Vltavy a tak se dostal až do oceánu
Jako průměrný Čech, třídím odpad. Říkám průměrný, protože tak to dnes už je - odpad třídíme. No, nestačí to. V oceánech roste ostrov odpadků a zprávy o velrybách s kilogramy plastů v žaludku se stále objevují. Takovým způsobem nás země třetího světa posílají na onen guilt trip, protože zatímco tamní lidé se zabývají banalitami jako kde spát, co jíst a kde najít práci, už jim nedojde, že kelímek od jogurtu se nehází do řeky, ale do plastů. 

Další úroveň je žít bez odpadu, bez obalu, bez plastů. Pěkný ideál, ale jak moc ekologický, to už ukáže až budoucnost naší planety. Kolik smogu vyprodukujeme než dojedeme do toho jednoho obchodu bez obalu, který připadá na náš okres? Kolik vody a tepla spotřebujeme na praní látkových plen? Kde leží opravdové ekologické problémy, které když se vyřeší, bude naší zemi opravdu lépe?

Nemám nic proti snaze chránit planetu. Myslím, že většina lidí, kteří mají děti, si silně uvědomují, že vůči jejich budoucnosti mají v tomto ohledu určitou zodpovědnost - a musí ji plnit! Ale nenechte se posílat na guilt trip jenom proto, že někde umřela velryba, nebo že si v obchodě dáte cibuli do igelitového sáčku.  

Pravda je, že naše doba není hezká. Lidé dávají životnímu prostředí zabrat už desítky let a my v tom pokračujeme - protože jsme lidi. Naše přirozená duchovní zkaženost se projevuje i na světě kolem nás. Je velmi smutné, že vymírají některé druhy zvířat, že zažíváme znečištění a přelidnění a smog všeho druhu. A budeme dělat všechno, co má smysl, pro to, abychom našim dětem zařídili lepší budoucnost. A možná prvním krokem k tomu může být naučit se nežít na guilt tripu, zmítaný negativními zprávami médií, ale hledat fakta a podle nich přizpůsobit svůj životní styl.